Fysiotherapie

Voor wie is de fysiotherapeut?

Jaarlijks gaan zo’n 2,5 miljoen mensen, jong en oud, naar de fysiotherapeut. Omdat ze klachten hebben vanwege hun houding of omdat een beweging problemen oplevert. Het kan gaan om klachten opgedaan tijdens het werk, klachten vanwege een ongeval of ziekte, een ‘verkeerde’ beweging, ten gevolge van sport of simpelweg omdat het lichaam ouder wordt.
Uw fysiotherapeut adviseert, behandelt en begeleidt u zodat u weer zo goed mogelijk uw dagelijkse leven kunt voortzetten. Gewoon boodschappen doen, op een verantwoorde manier weer aan het werk of, als u in een instelling verblijft, zelfs eerder naar huis. U leert hoe u door verantwoord te bewegen verdere problemen kunt voorkomen of beperken.

De behandeling

Een belangrijk onderdeel van de behandeling is oefentherapie. Deze is bedoeld om de bewegingsmogelijkheden van gewrichten te beïnvloeden en spierkracht te vergroten. Ook om een betere houding aan te leren, een betere balans te realiseren, een betere ademhalingstechniek te leren of te ontspannen.
Als onderdeel van de behandeling doet u zelf oefeningen thuis. Deze worden toegespitst op uw situatie en mogelijkheden. Het gaat erom dat u zich ervan bewust wordt wat de beste manier van bewegen is en vertrouwen krijgt in uw lichaam. Naast de oefentherapie kan de fysiotherapeut ook gebruik maken van massage en fysio techniek. Ook preventief advies en voorlichting behoren tot de taken.
Het doel is dat u weer zoveel mogelijk zelfstandig kunt doen. En goed aan te geven wat u voelt en uitleg te vragen wanneer iets niet duidelijk is. Goede communicatie tussen u en uw fysiotherapeut draagt bij aan uw herstel.

Verschillende specialisaties

Er zijn verschillende soorten gespecialiseerde fysiotherapeuten.
Binnen de fysiotherapie zijn er meerdere verbijzonderingen, dit zijn specialisaties binnen de fysiotherapie. Op dit moment zijn de erkende verbijzonderingen de manueel therapeut, kinderfysiotherapeut, sportfysiotherapeut, fysiotherapeut voor ouderen (geriatrisch fysiotherapeut)en bekkenfysiotherapeut. Daarnaast zijn er fysiotherapeuten die zich hebben toegelegd op de erkende deelgebieden van handklachten, psychosomatiek, lymfologie, hart- long- en vaatziekten en tandheelkunde. De erkende verbijzonderingen staan vermeld in het Kwaliteitsregister Fysiotherapie.

Bron: KNGF