Patiëntervaringsonderzoek

Voor de praktijk is de kwaliteit van de fysiotherapeutische zorg zeer belangrijk en de praktijk toetst deze kwaliteit dan ook continu. Het streven is om de kwaliteit van zorg voor u als patiënt te verbeteren. Uw ervaring als patiënt is hierin van essentieel belang!
651951_qualiview_logo_groen-defDe praktijk heeft een overeenkomst met het onafhankelijke en geaccrediteerd meetbureau Qualizorg B.V. Deze heeft hier een geautomatiseerd online platform voor ontwikkeld: Qualiview. Qualiview verstuurt vragenlijsten naar patiënten die binnen de praktijk zijn behandeld. Qualiview behandelt uw gegevens volledig anoniem volgens de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Fysiotherapie Dronten Zuid komt niet te weten wat u heeft geantwoord. De gegevens worden alleen gebruikt voor het toetsen van de kwaliteit van de verleende zorg. Invullen is vrijwillig en heeft geen enkele invloed op de zorg die u krijgt. Het kost u ongeveer zes minuten om de vragenlijst in te vullen. Zonder uw explicite toestemming stuurt de praktijk geen gegevens ter verwerking naar Qualiview.
Bent u recent behandeld in de praktijk en wilt u ook meewerken aan de verbetering van de kwaliteit of wilt u aangeven dat u zeer tevreden bent? Dan kunt u zich hier aanmelden. Na aanmelden kunt u uitgenodigd worden en ontvangt u een e-mail of brief met inloggegevens, zodat u de vragenlijst kunt invullen.
Heeft u vragen over de vragenlijst of het onderzoek, dan kunt u contact opnemen met Qualiview door te mailen naar support@qualiview.nl.

Stap 1 van 2
Patiëntervaringsonderzoek

Patiëntervaringsonderzoek

Vul als volgt in: 1234AB.
Toestemming

Stap 2 van 2
Samenvatting

Patiëntervaringsonderzoek

Voornaam
Achternaam
Straatnaam
Huisnummer
Postcode
Plaats
e-mailadres
Toestemming

Persoonsgegevens die u verstrekt gebruiken wij uitsluitend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Zie hiervoor ook ons Privacystatement. Door op 'Patiëntervaringsonderzoek versturen' te drukken gaat u hiermee akkoord.

Akkoord